Kattliv

(Denna sidas länkar är temporärt ur funktion.)


Här kommer vi att fylla på efter hand med olika berättelser från våra katters liv.

* Bussresa med Göranssons buss till katteklubben Felix utställning i Oslo 8-9/4 2000.

* Andys dambesök i augusti 2001.