S*Tufvans Bastet


S*Tufvans Bastet är född 2014-02-05
och är dotter till Stacie. Hon bor nu hemma hos våra vänner
Peter och Ulrika där hon även har fått två kullar med kattungar.